Δωρεάν προστασία από Rootkits με το Rootkit Revealer

Το RootkitRevealer είναι ένα προηγμένο βοηθητικό πρόγραμμα εντοπισμού rootkit. Εκτελείται σε Windows NT 4 και άνω, ενώ η έκδοσή του

Περισσότερα